Aktualności
2023-11-19 WŁADYSŁAW DMYTRYK - JAN KONDRAT - WOJCIECH STASZCZUK

KONKURS Z WIEDZY TECHNICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I ZAWODOWYCH

KONKURS Z DZIEDZINY EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ GRUPY I

W dniu 17 października 2023r. w siedzibie SEP w Zamościu odbył się konkurs z wiedzy technicznej na temat Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej grupy I. W konkursie brali udział uczniowie z Regionalnego Centrum Edukacyji Zawodowej w Biłgoraju, Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3 w Zamościu i Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu. Komisja w składzie Władysław Dmytryk, Jan Kondrat i Wojciech Staszczuk po sprawdzeniu testów konkursu i na podstawie wyników stwierdziła że pierwsze miejsce zajął Jakub Garbiec, natomiast trzecie miejsce zajęli ex aequo Przemysław Rowik, Sebastian Samulak i Mateusz Skubik. W/w uczniowe reprezentowali szkołę Regionalnego Centrum Edukacyji Zawodowej w Biłgoraju. Miejsce drugie zajął Dominik Koza uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3 w Zamościu. Wszyscy ucestnicy konkursu otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w konkursie i upominki w postaci multimetru i próbnika elektrycznego.  

Obejrzyj galerię zdjęć

2023-11-01 jAN KONDRAT

WYCIECZKA PROGRAMOWA DO ELEKTROWNI WODNEJ SOLINA

MŁODZIEŻOWE KOŁO NR.22. PRZY RCEZ W BIŁGORAJU ZORGANIZOWAŁO WYCIECZKĘ DO ELEKTROWNI WODNEJ SOLINA

W dniu 27.10.2023r członkowie Młodzieżowego Koła SEP przy RCEZ w Biłgoraju uczestniczyli w wycieczce programowej do elektrowni wodnej w Solinie. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili znajdujący się w miejscowości Solina bardzo ważny kompleks energetyczny, znajdujący się na rzece San, pośród malowniczych bieszczadzkich wzgórz. Elektrownia Wodna Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, zlokalizowana na dopływie naturalnym zapory betonowej. Jej zainstalowana moc przed modernizacją wynosiła 136 MW, natomiast po modernizacji osiągnęła około 200 MW. Składa się z 4 hydrozespołów. Znajduje się ona u stóp najwyższej w Polsce zapory typu ciężkiego. Możliwy do wykorzystania spad wynosi 60 metrów. Górny zbiornik elektrowni tworzy największe sztuczne jezioro w Polsce, które powstało w wyniku wypełniania zbiornika wodą z zapory. Zbiornik pełni rónież funkcję turystyczną oraz rekreacyjną, przyciągając turystów z kraju i zagranicy. Jako elektrownia szczytowo-pompowa, służy do magazynowania energii w postaci wody w zbiorniku górnym, a następnie przetwarzania jej w energię elektryczną w trakcie szczytów zapotrzebowania. Jest to bardzo efektywny sposób wykorzystania energii wodnej, który pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego dla około 150 tysięcy gospodarstw domowych. Celem wycieczki było zwiedzenie wnętrzna elektrowni szczytowo-pompowej oraz zapory wodnej. Spacerując po tzw. galeriach czyli korytarzach dylatacyjnych wewnątrz tamy, przekonaliśmy się, jakie cuda techniki mamy w Polsce. Pondato w pracującej elektrowni uczniowie poznali działanie turbin Kaplana i Francisa. Pomimo, że minęło ponad 50 lat od jej wybudowania, elektrownia nadal spełnia wymogi eksploatacyjne. Po zwiedzeniu zapory wodnej i elektroczni znaleźliśmy czas na zintegrowanie grupy uczniowskiej przy zorganizowanym grillu. Wycieczka przebiegła w przemiłej atmosferze, choć rzęsistym deszczu. Jednak pomimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych, zdołaliśmy osiągnąć zakładany cel wycieczki. 

Obejrzyj galerię zdjęć

2023-02-12 MAREK ZAWIŚLAK I WŁADYSŁAW DMYTRYK

XV BAL ENERGETYKA

XV BAL KARNAWAŁOWY ENERGETYKA

W dniu 4.02.2023. odbył się XV Bal Karnawałowy Energetyka, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Słowo wstępne przed otwarciem balu zabrał Prezes Oddziału Zamojskiego SEP Władysław Dmytryk, króry przedstawił w zarysie program stowarzyszenia SEP na rok 2023. Jednym z ważniejszych zadań zaplanowanych na ten rok, jest spotkanie z Prezesem SEP Zarządu Głównego prof. Sławomirem Cieślikiem w sprawie budowy biogazowni i bazy szkoleniowej. Kolejnym zadaniem do zrealizowania jest nawiązanie współpracy między Oddziałem Warszawskim i Zamojskim. Spotkanie w tym celu odbędzie się na przełomie września i października 2023 roku w Zamościu. Dla Oddziału Warszawskiego przygotowane jest zwiedzanie zamojskiej starówki, a następnie wyjazd do biogazowni. W godzinach wieczornych przy kolacji nastąpi dyskusja i wymiana poglądów oraz doświadczeń. Następnym ważnym zadaniem, którego Oddział założył realizację, jest współpraca z młodzieżą. Polegać ma ona na organizowaniu konkursów, wycieczek turystyczno-technicznych, oferowaniu różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych jak również zawodów sportowych. W ramach dalszej pracy Oddziału zaplanowana jest organizacja spotkań integracyjnych, szkoleń technicznych, spotkań naukowych, wygłaszanie referatów, organizacja wycieczek turystyczno-technicznych w kraju i za granicą oraz wycieczek zaproponowanych przez członków SEP. Po zakończeniu przemówienia Prezes Oddziału SEP Władysław Dmytryk i Wiceprezes Oddziału Marek Zawiślak wypowiedzieli wspólnie " XV BAL KARNAWAŁOWY ENERGETYKÓW UWAŻAMY ZA OTWARTY". Po tych słowach goście bawili się całą noc w towarzystwie wzajemnych uśmiechów i muzyki. 

Obejrzyj galerię zdjęć

2022-11-06 WŁADYSŁAW DMYTRYK MAREK ZAWIŚLAK

WYCIECZKA HISTORYCZNO KRAJOZNAWCZA MIERZEJA WIŚLANA

WYCIECZKA MIERZEJA WIŚLANA TRÓJMIASTO I MALBORK

Zaplanowaną w terminie 5-8.10.2022r. wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania przekopu Mierzei Wiślanej, później przejazd do obiektu noclegowego Villa Leśna Ustronie, obiadokolacja i nocleg. Następnego dnia po śniadaniu zwiedzanie Gdańska m.in. Brama Wyżynna, Zespół Przedbramia, Dwór Bractwa św. Jeżego, Złota brama, ul. Długa, kamienice Ferberów i Czirenbergów, kamienica "Lwi Zamek", Dom Schumannów, Ratusz Głównego miasta, Fontanna Neptuna, Królewskie Kamieniczki. Przejaz tunelem pod Martwą Wisłą na Westerplatte: Brama Kolejowa, Wojskowa Składnica Transportowa, Cmentarz Obrońców Westerplatte, Wartownia Nr.1, Ruiny Koszar, Pomnik obrońców Wybrzeża. W Sopocie miało miejsce przejście słynnym "Manciakiem", wizyta na molo, zwiedzanie Łazienek Południowych oraz Skweru Kuracyjnego. W Gdyni spacer po Skwerze Kościuszki z widokiem na port, zwiedzanie Okrętu "Błyskawica" i powrót do obiektu noclegowego, uroczysta obiadokolacja, spędzenie wolnego czasu w towarzystwie muzyki i nocleg. W czwartym dniu wycieczki planowany był wyjazd do Elbląga i rejs Kanałem Elbląskim, jednak ze względu na zakończenie okresu turystycznego, przejazd statkiem na trasie Elbląg-Buczyna został odwołany i postanowiono, że w drodze powrotnej do Zamościa odbędzie się zwiedzanie Zamku w Malborku. Wśrót uczestników górował pozytywny nastrój i zadowolenie ze zrealizowanego planu wycieczki.

Obejrzyj galerię zdjęć

2021-09-24 ANTONI WROTNIAK WIESŁAW BARTKO WŁADYSŁAW DMYTRYK

WYCIECZKA HISTORYCZNO KRAJOZNAWCZA

WYCIECZKA DO MIASTA GDZIE SPOTYKAJĄ SIĘ DWA KONTYNENTY

Oddział Zamojski SEP w dniach 13-24.09.2021. zorganizował wycieczkę do miasta Stambuł, w którym zwiedzano Saltanahmet, Hipodrom (tor wyścigów konnych i rydwanów), Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Sułtański Pałac Top Kapi, Basilika Cistern oraz Grand Bazaar. W kolejnym dniu po śniadaniu wyjazd do Warny. Warna to miasto portowe, leży nad Morzem Czarnym, co do wielkości jest trzecim miastem w Bułgarii i liczy  około 334780 mieszkańców. W 1444r. pod Warną stoczono bitwę między armią węgierską, dowodzoną przez polskiego króla Władysława III (Warneńczyka) a wojskami tureckimi pod dowództwem sułtana Murada II. Bitwa zakończyła się klęską wojsk chrześcijanskich i śmiercią polskiego króla. Cenotaf Władysława Warneńczyka znajduje się w mauzoleum na polu bitwy pod Warną (cenotaf Władysława Warneńczyka jest uwidoczniony na zdjęciu). Kolejnym etapem wycieczki to wizyta w delfinarium i pokaz akrobacji delfinów, następnie przyjazd do miasta Nessebar, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: mury obronne i baszty z przed 1500 lat, wąskie i kręte uliczki wokół zabytków wybudowanych w starobułgarskim stylu. Wrażenia z wycieczki wspaniałe.

 

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2019-11-30 JANUSZ USIDUS, ANTONI WROTNIAK, ADAM KRYŁOWICZ

KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA SEP O/ZAMOŚĆ DNIA 8 LISTPADA 2019

ZINTEGROWANE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

Na terenie byłej cukrowni w Michalowie-Kolonia (pow. Tomaszów Lubelski), którą kilkanascie lat temu zlikwidowano, zamojska firma P.W."BUDMAT" S.J. zbudowała nowoczesną biogazownię rolniczą z suszarnią owoców. Podstawą budowy działania Małej Elektrociepłowni Biogazowej MBE 1MWe jest polska technologia "POLBIOMET" oparta na polskich patentach: Nr PL 197595B1 i Nr PL 227404B1. W dniu otwarcia zakładu odbyła się Konferencja Naukowo - Technoczna, której organizatorem było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Zamość. Referaty wygłosili m. in. prof. dr hab inz. Andrzej Cmielewski z instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie pt.: "Znaczenie odnawialnch źródeł energii (OZE) w zaspokojeniu potrzeb energetycznych w kraju (regionu) oraz ochrony klimatu, czystości powietrza i środowiska". Szymon Dąbek z P.W. "BUDMET" S.J. w Zamościu, wygłosił referat n.t. "Podstawowe informacje z przebiegu budowy i eksploatacji wybudowanych obiektów biogazowni rolniczej i suszarni owoców" oraz dr Kajetan Kościk z Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pt.:"Możliwości wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii w regionie". Inż. Adam Kryłowicz przedstawił podstawy i zalety polskich technologii "POLBIOMET", w oparciu o którą zbudowano biogazownię rolniczą w Michalowie-Kolonia, przedstawił badanie nad tą technologią oraz uzyskiwane wyniki technologiczne i ekonomiczne w zbudowanych i już działających instalacjach, lepsze niż w innych znanych technologiach m.in. w technologii "NaWaRo". Na przykład w technologii "POLBIOMET" zawartość biomasy w biogazie wynosi (60-70)%CH4, a w technologii      "NaWaRo" (45-54)%CH4, o 40% mniejsze zużycie biomasy w technologii "POLBIOMET" w porównaniu z technologią "NaWaRo" na wytworzenie jednostki energii elektrycznej, dwukrotnie mniejsza obiętość fermentorów w technologii "POLBIOMET" 6000 m3/1 MWe, a w technologii "NaWaRo"(12000-14000)m3/1 MWe itp. Jednostkowe koszty inwestycyjne wytwarzania energii elektrycznej w czasie 20 lat bez emisji CO2 (jako stosunek kosztów budowy źródeł energii do ilosci wytworzonej w czasie 20 lat ) przez poszczególne elektrownie : fotowoltaiczna-300 zł/MWhe; prosumencka-250zł/MWhe; wiatrowa-242 zł/MWhe; jądrowa-209 zł/MWhe; węglowa z sekwestracją-152 zł/MWhe; i biogazowa-93,75 zł/MWhe. Elektrownia MEB 1 MWe jest zdecydowanie najtańszą. Źródła biogazu w tych bioelektrogazowniach są stabilne i wielkościowo znaczące w bilansie energetycznym kraju. Według obecnej oceny zdolne sa pokryć wyprodukowanie do 25% energii elektrycznej w miksie elektroenergetycznym kraju. Mogą być tak że źródłem paliw CNG lub LNG do zasilania pojazdów, jak również źródłem biometanu dla przemysłu chemicznego. Dodatkowo w ciągu produkcyjnym wytwarzany jest nawóz organiczny dla rolnictwa.  

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2019-06-29 Jan Kondrat

MŁODZIEŻOWE KOŁO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH w REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w BIŁGORAJU

Szkolenie z zakresu projektowania i budowy instalacji inteligentnego budynku

W dniu 23.04.2019r dla członków młodzieżowego Koła Stowarzysznia Elektryków Polskich w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zorganizowane zostało szkolenie z zakresu projektowania i budowy instalacji inteligentnego budynku. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy F&F. Szkolenie to było współfinansowane przez firmę MODEL. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat autoryzowanego instalatora systemu F&Home RADIO.  


 

Obejrzyj galerię zdjęć

2019-02-17 ANTONI WROTNIAK

XIV KARNAWAŁOWY BAL ELEKTRYKÓW

ODDZIAŁ SEP ZAMOŚĆ

Dnia 26. stycznia 2019r. w Pensjonacie "MYKA" w Zamościu odbył się XIV Karnawałowy Bal Elektryków. Za organizację i przebieg balu odpowiedzialny był Prezes Zamojskiego Oddziału SEP Antoni Wrotniak.  

Obejrzyj galerię zdjęć

2018-11-09 ZARZĄD ODDZIAŁU SEP W ZAMOŚCIU

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ZARZĄD ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO

UCZCZENIE SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Zamojskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 6.10.2018r zorganizowana została wycieczka do miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie ziemi zamojskiej. Elektrycy zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu biorąc udział w wycieczce chcieli w ten sposób uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszym miejscem odwiedzonym było Hostynne z pomnikiem oraz z wbudowaną tablicą poświęconą żołnierzom "30 Pułku Strzelców Kaniowskich", którzy w 1920 roku zginęli w walkach na polach Horyszowa i Hostynnego. Następnym miejscem dla zwiedzających był Komarów. Pod Komarowem rozegrała się bitwa pomiędzy bolszewicką "1 Armią Konną" a polską"1 Dywizją Jazdy" w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 pułków radzieckich, łącznie 70 szwadronów. Dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy w Komarowie na placu kościelnym znajduje się pomnik upamiętniający tę bitwę. Po wysłuchaniu referatu przedstawiciele Zarządu na czele z Prezesem oddali hołd bohaterom walki i zapalili symboliczny znicz. Kolejnym miejscem wizyty był cmentarz parafialny, gdzie na środku znajduje się kurhan z krzyżem wyróżniający mogiły zbiorowe. Podczas bitwy pod Komarowem w 1920r zginęło 36 żołnierzy, w tym 19 nieznanych, poległych w czasie kampanii wrześniowej w 1939r. Po zwiedzeniu cmentarza udaliśmy się na pola bitewne. Słynna bitwa na tych polach rozegrała się 31 sierpnia 1920r w miejscowości Wolica Śniatycka zwana bitwą pod Komarowema. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich, łącznie 70 szwadronów. Bitwa pod Komarowem była największą od 1813r bitwą kawalerii. Członkowie Zarządu pod tablicą pamiątkowa zapalili symboliczny znicz i oddali hołd bohaterskim żołnierzom polskim. Po wycieczce na wspólnym spotkaniu w restauracji "W Dechę" dla upamiętnienia 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości odśpiewano pieśni patriotyczne i biesiadne. 

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2018-02-18 JAN KONDRAT

MŁODZIEŻOWE KOŁO SEP PRZY REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO KOŁA SEP PRZY REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju od 2008 roku istnieje Młodzieżowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa ono przy Kole nr.22 i skupia 25 członkó - głównie uczniów klasy trzeciej i czwartej technikum elektrycznego. Działalność koła przedstawiono na stronie "KOŁA SEP"

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2018-01-29 MAREK ZAWIŚLA

XIII BAL ELEKTRYKA

XIII EDYCJA BALU ELEKTRYKÓW W PENCJONACIE MARINA

Dnia 27.01.2018. w Pensjonacie "MARINA " odbył się XIII Bal Ekektryków zapoczątkowany słowem powitalnym Prezesa Oddziału SEP kol. Antoniego Wrotniaka. Za organizację i przebieg balu odpowiedzialnym był kol. Marek Zawislak.

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2017-12-05 ZARZĄD ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO SEP

JUBILEUSZ 40-LECIA ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO SEP

UROCZYSTOŚC JUBILEUSZOWA 40-LECIA ODBYŁA SIĘ W PENSJONACIE

Dnia 21.10.2017. w Pensjonacie "MARINA" odbyła się uroczystość Jubileuszowa 40-lecia Zamojskiego Oddziału SEP z udziałem Prezesa Oddziału SEP Piotra Szymczaka oraz Sekretarza Generalnego Jacka Nowickiego. Uroczystość rozpoczęto zebraniem Zarządu Oddziału SEP w obecności Prezesa SEP i Sekretarza Generalnego, następnie wspólne zdjęcie. Prezes Zamojskiego Oddziału SEP Antoni Wrotniak powitał przybyłych gości i wygłosił referat. Zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia i dyplomy. Uroczystość tę upiększył koncert okolicznościowy, uroczysty poczęstunek i wieczorek taneczny. 

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2017-02-11 PREZES ODDZIAŁU ANTONI WROTNIAK

XI BAL ELEKTRYKA

ODDZIAŁ SEP ZAMOŚĆ

Dnia 04.02.2017r. w Restauracji Ambrozja odbł się XI BAL ELEKTRYKÓW. Uroczystość rozpoczęto POLONEZEM, a w dalszej części uroczystości odbył się program rozrywkowy.

                                           

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2017-02-07 Marysia Czapka, Antoni Wrotniak, Władysław Dmytryk

KULIG - ŚCIEŻKA ZDROWIA

KOŁO Nr.27 przy NOT

W dniu 28.01.2017. koło nr.27. przy NOT zorganizowało kulig - "ŚCIEŻKA ZDROWIA"

  

Obejrzyj galerię zdjęć

2016-10-12 ODDZIAŁ SEP ZAMOŚĆ

WYCIECZKA TURYSTYCZNO - TECHNICZNA

GRECJA 2016

Czas trwania od 20.09. do29.09.2016. Przejazd do Grecji na Rivierę Olimpijską przez Słowację, Węgry, Serbię do miejscowości Leptokaria. Następnego dnia zwiedzanie "wiszących bizantyjskich klasztorów" tzw. ósmy cud świata, oraz wizyta w wytwórni ikon. Kolejnego dnia wyjazd na szczyt OLIMPU (schronisko Stawros) - siedziba greckich bogów ze wspaniałymi krajobrazemi plaż Riviery Olimpijskiej, zwiedzanie Aleos Pantaleimonas - miasteczko o niepowtarzalnym jedynym w swoim rodzaju klimacie i uroku, oraz zwiedzanie miejscowości Litochoro z ciekawym charakterem i architekturą, skąd prowadzi szlak na najwyższy szczyt Olimpu - Mitikas. Następnego dnia po śniadaniu wyjazd do SALONIK i zwidzanie miasta - perły Bizancjum gdzie poznano Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę, Rzynskie Collosseum, Łaźnia, Białą Wieżę oraz Hagia Sofia. Uczestników wycieczki w liczbie 55 osób oprowadzała miejscowa przewodnik.

   

Obejrzyj galerię zdjęć

2016-06-10 ANTONI WROTNIAK

WYCIECZKA TURYSTYCZNO - TECHNICZNA

SŁOWACJA 2016

W dniach 13-15.05.2016. Oddział SEP wspólnie z kołem SEP Nr.27 przy NOT zorganizowali wycieczkę na Słowację "Humenne - Sirava". Uczesników wycieczki oprowadzał miejscowy przewodnik. Zwiedzano naturalne jezioro tzw. Morskie Oko, oraz odbył się rejs statkiem po jeziorze, następnie uczestniczono w komplecie basenów termalnych "Thermal Park Sirawa". Następnego dnia wyjazd do Jasovska Jaskinia - jedna z najbardziej znanych jaskin Parku Narodowego Słowacji. Uroczysta obiadokolacja z miejscowym zespołem w Koszycach, następnie zwiedzanie zakładu elektronicznegfo "TESAL". W drodze powrotnej zwiedzono Skansen, muzeum wojskowe w Świdniku.  W wycieczce uczestniczyło 53 osoby.

    

Obejrzyj galerię zdjęć

2015-07-17 ANTONI WROTNIAK

WYCIECZKA TURYSTYCZNO - TECHNICZNA

WILNO 2015

W dniach 21-24.05.2015. Prezes Oddziału SEP w Zamościu zorganizował wycieczkę turystyczno-techniczną do Wilna. Wycieczkę oprowadzała miejscowa przewodnik. Zwiedzano: Ostra Brama i kościół św. Teresy, Plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński, Katedra Wileśka, cmentarz Rossie-złożono kwiatów i zapalono znicze na grobie Matki z Sercem Marszałka Piłsudskiego.  Po stronie Polskiej zwiedzano elektrownie wiatrowe. W wycieczce uczestniczyło 54 osób.

   

Obejrzyj galerię zdjęć

2014-09-14 Antoni Wrotniak i Władysław Dmytryk

Wycieczka techniczno-turystyczna do Kozłówki i biogazowni w Parczewie

Wycieczka techniczno-turystyczna organizowana przez Oddział SEP w Zamościu.

Dnia 13-14.09.2014. Oddział SEP zorganizował wycieczkę techniczno-turystyczną do Muzeum Zamojskich w Kozłówce, następnie do elektrowni biogazowej w Parczewie. Następnego dnia zwiedzano zabytki sakralnych i rezerwat w Białowieży. Liczba uczestników wycieczki - 56 osób.
Wykonał: Władysław Dmytryk

  

2014-05-31 Antoni Wrotniak i Władysław Dmytryk

Wycieczka do Dęblina

Wycieczka do Dęblina zorganizowana przez koło nr.27. przy RZ FSNT NOT wspólnie z Oddziałem SEP

W dniu 31.05.2014. odbyła się wycieczka turystyczno-techniczna do m. Dęblin, gdzie zwiedzano muzeum lotnicze WP oraz twierdzę dęblińską. W drodze powrotnej odwiedzono wspaniały Kazimierz, odbyto podróż statkiem po Wiśle. Na przystani w barze „Przystań” poczęstowano nas smacznym obiadem. Pogoda i atmosfera na wycieczce była wspaniała. Prezes koła: Władysław Dmytryk


2013-09-14 Władysław Dmytryk

Wycieczka koła SEP Zamość

Dnia 14.września 2013 koło SEP przy RZ FSNT NOT w Zamościu zorganizowało wycieczkę „Bieg po zdrowie” do miejscowości Górecko Kościelne. Początek imprezy „Bieg po zdrowie”, czyli zbieranie grzybów, następnie wspólny obiad a po obiedzie przy ognisku śpiewanie biesiadnych piosenek.

 

2012-12-14 Kazimierz Obuchowski

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniu 25.09.2012 Koło SEP nr 17 zorganizowało wyjazd jednodniowy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W wyjeździe uczestniczyli także emeryci (członkowie SEP), oraz członkowie innych kół. Naocznie zobaczyliśmy zjawiska fizyczne, które znaliśmy tylko z książek. Twierdzenia, które znaliśmy można było dopasować do danego zjawiska. Nie zabrakło matematyki. Wystarczyło podać różne cyfry do tworzenia rozety czterolistnej, a można było obejrzeć rozetę np. 30-listną. Informatyka jako nowoczesne rozwiązania robotów, gdzie wystąpiły w spektaklu, na którym od nas przebywało kilka osób. Wszyscy byli z pobytu w centrum zadowoleni. Chcemy w przyszłym roku zacząć odwiedzać elektrownie wodne i fabryki (np. porcelany w Ćmielowie).

 

2012-12-12 Marek Chmielewski

35-lecie Zamojskiego Oddziału SEP

Dnia 19.10.2012 r. w Klubie Muzycznym Stara Elektrownia odbyły się obchody 35-lecia powstania Zamojskiego Oddziału SEP.

 

Jesteś zaineresowany naszymi usługami, przedź na stronę kontaktu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.